Študijska komisija

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE NASTAVITEV CNC STROJA L – IZREDNI 2. potrjena tema SNOVANJE IN IZDELAVA NOVEGA PISARNIŠKEGA POHIŠTVA TER NJEGOVA UMESTITEV V PISARNO L – REDNI Legenda opomb: L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo, IZREDNI = …

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »

ŠK – UVODNO OBVESTILO v študijskem letu 2022/2023

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2022/2023 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:      –              1. redna seja –  12. 10. 2022, –              2. redna seja –    9. 11. 2022, –              3. redna seja –    7. 12. 2022, –              4. redna seja –    18. 1. 2023, –              5. redna seja …

ŠK – UVODNO OBVESTILO v študijskem letu 2022/2023 Read More »

SKLEPI 2. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti), na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni ne odobri enemu študentu; in sicer: vpisna številka 12140138957 Študent vlogi ni priložil dokazila.  SKLEP 2: Študijska …

SKLEPI 2. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »

SKLEPI 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet OSNOVE LIKOVNE TEORIJE delno prizna (2 KT od 3 KT). Študent še mora pri predmetu OSNOVE LIKOVNE TEORIJE opraviti in zagovarjati vaje. Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet PROSTO IZBIRNI PREDMET prizna v celoti (5 …

SKLEPI 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »

SKLEPI 1. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer: vpisna številka 12140270528 Študent vlogi ni priložil ustreznega …

SKLEPI 1. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »

SKLEPI 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE SNOVANJE IN IZDELAVA KOLEKCIJE SVETIL NAPIER O-REDNI SNOVANJE IN IZDELAVA KMEČKEGA STOLA V DOMAČI DELAVNICI O-REDNI NABAVA VERTIKALNEGA CNC STROJA V PODJETJU ŠAVEL D.O.O. L-REDNI  Legenda opomb: O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov, …

SKLEPI 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »

SKLEPI 11. redne seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE SNOVANJE IN IZDELAVA LONGBOARDOV TER NJIHOVO PREIZKUŠANJE O- REDNI Legenda opomb: O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov, REDNI = redni študent. SKLEP 2: Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za …

SKLEPI 11. redne seje študijske komisije v š. l. 2021/22 Read More »

SKLEPI 10. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 2: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 3: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 4: Študijska komisija potrjuje osem tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE IZDELAVA LESENIH POKALOV S POMOČJO CNC STROJA L – REDNI PROJEKTIRANJE SKELETNE (ALPSKE) GORSKE HIŠE …

SKLEPI 10. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22 Read More »

SKLEPA 1. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE OPOMBE POSLOVNI NAČRT POSTAVITVE IN DEJAVNOSTI GLAMPING NASELJA HIŠIC NA DREVESU L-REDNI Legenda opomb: L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo, REDNI = redni študent. SKLEP 2: Zaradi letnih dopustov se vloge, naslovljene na študijsko …

SKLEPA 1. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22 Read More »

SKLEPA 8. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE SNOVANJE IN IZDELAVA OMARICE ZA ČEVLJE S SEDEŽEM L – REDNI SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE Z DODATKOM KUMIKA O – REDNI SNOVANJE IN IZDELAVA TORBICE  »RAZGALJENA« O – REDNI Legenda opomb: O = avtor je …

SKLEPA 8. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22 Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top