VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

referat

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE REKONSTRUKCIJA GANKA NA SPOMENIŠKO ZAŠČITENI VILI L-IZREDNI/3. potrjena tema – soglasje ravnatelja KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE VHODNIH VRAT IZ TRŠKEGA JEDRA O-REDNI/2. potrjena tema  Legenda opomb: O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov, L = avtor

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24 Read More »

ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG v torek, 23. 4. 2024, ob 11.30, v učilnici 12

Hana Katarina VODOPIVEC (O – R) (Kozmetična miza “Divine”)         Komisija: Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik Dušan Boris HREN, univ. dipl. inž. les. – mentor, član Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, univ. dipl. inž. les., spec. – član Nejc GOTER (L – R) (Poslovni načrt postavitve in dejavnosti glamping naselja hišic

ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG v torek, 23. 4. 2024, ob 11.30, v učilnici 12 Read More »

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:   NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE SNOVANJE IN IZDELAVA UČILNICE NA PROSTEM O- IZREDNI 3. potrjena tema soglasje ravnatelja   Legenda opomb: O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov, IZREDNI = izredni študent. 7.3. 2024 žig Zapisal: Dušan Boris Hren,

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24 Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top