VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Naloge Komisije za spremljanje in ugotavljanje kakovosti:

 • usklajuje, načrtuje in organizira spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • ustvarja razmere za razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja instrumente za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, določi metode vrednotenja in evalvacije,
 • sodeluje z NAKVIS,
 • pripravlja poročila o evalvaciji.

Člani komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so:

 1. Andreja Peserl, mag.  (predsednica)
 2. Metoda Vranjek (članica)
 3. Cvetka Hojnik, mag.  (članica)
 4. Marjan Prelog (član)
 5. Samo Steblovnik (član)
 6. Nejc Goter (predstavnik študentov lesarstva)
 7. Viktorija Küplen (predstavnica študentov oblikovanja materialov)

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA

ŠTUDIJSKA KOMISIJA

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. Študijska komisija pri svojem delovanju sodeluje s študenti.

Člani študijske komisije:

 1. Dušan Boris Hren (predsednik)
 2. mag. Tjašo Vlasak (član)
 3. dr. Martin Klinc (član)
DOSTOPNOST
Scroll to Top