VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

VPIS za študijsko leto 2024/25

1. PRIJAVA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/25 (spomladanski prijavni rok)

Rok za prvo prijavo k vpisu je od 20. februarja do 15. marca 2024. Prijave sprejema izključno Višješolska prijavna služba v Celju. Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe tukaj. 

  • obrazec morate izpolniti,
  • izpolnjen prijavni obrazec nato še natisnete, podpišete in pošljete priporočeno najkasneje do 15. 3. 2024 na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje
  • ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 11. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo Višje strokovne šole vpišejo do 21. avgusta 2024.

RAZPIS za vpis v višje strokovno izobraževanje za študijsko leto 2024/25 je dosegljiv tukaj.

2. PRIJAVA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/25 (jesenski prijavni rok)

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://www.vss-ce.com/vps/.

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani https://www.vss-ce.com/vps/.

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Pot na Lavo 22, 3000 Celje  ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024.

POGOJI ZA VPIS

Bodoči študenti se lahko v višješolski študijski program Lesarstvo ali Oblikovanje materialov vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POMEMBNO: Pri prijavi v študijski program »Oblikovanje materialov« morate bodoči študenti poleg zgornjih pogojev opraviti še preizkus nadarjenosti, ki zajema preizkus s področja risanja ter razgovor s kandidati (kandidati prinesete na preizkus portfolio s svojimi deli ter življenjepis).

Višja strokovna šola bo vse kandidate pisno povabila na preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v mesecu juniju oz. septembru.

DODATNE INFORMACIJE O VPISU
M: 041 643 505
T: 02 421 66 58  
E: referat@lsmb.si

Uradne ure referata Višje strokovne šole:

  • PON 8.30 – 11.00
  • TOR 13.00 – 16.00
  • SRE 8.30 – 11.00
  • ČET 8.30 – 11.00
  • PET 13.00 – 15.00
DOSTOPNOST
Scroll to Top