VPIS za študijsko leto 2022/23

1. PRIJAVA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23 (spomladanski prijavni rok)

Rok za prvo prijavo k vpisu je od 15. februarja do 18. marca 2022. Prijave sprejema izključno Višješolska prijavna služba v Celju. Za vpis v višješolski študijski program se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps/.

  • obrazec morate izpolniti,
  • izpolnjen prijavni obrazec nato še natisnete, podpišete in pošljete priporočeno najkasneje do 18. 3. 2022 na naslov:

Šolski center Celje
Višješolska prijavna služba
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo Višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2022.

2. PRIJAVA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23  (jesenski prijavni rok)

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 25. do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://www.vss-ce.com/vps/.

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2022 na spletni strani https://www.vss-ce.com/vps/.

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2022 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2022. 

POGOJI ZA VPIS

Bodoči študenti se lahko v višješolski študijski program Lesarstvo ali Oblikovanje materialov vpišete:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

POMEMBNO: Pri prijavi v študijski program »Oblikovanje materialov« morate bodoči študenti poleg zgornjih pogojev opraviti še preizkus nadarjenosti, ki zajema preizkus s področja risanja ter razgovor s kandidati (kandidati prinesete na preizkus portfolio s svojimi deli ter življenjepis).

Višja strokovna šola bo vse kandidate pisno povabila na preizkus nadarjenosti, ki bo potekal v mesecu juniju oz. septembru.

DODATNE INFORMACIJE O VPISU
M: 041 643 505
T: 02 421 66 58  
E: referat@lsmb.si

Uradne ure referata Višje strokovne šole:

  • PON 8.30 – 11.00
  • TOR 13.00 – 16.00
  • SRE 8.30 – 11.00
  • ČET 8.30 – 11.00
  • PET 13.00 – 15.00
DOSTOPNOST
Scroll to Top