ŠTUDIJSKA KOMISIJA

SKLEPI 10. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Študijska komisija potrjuje osem tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
IZDELAVA LESENIH POKALOV S POMOČJO CNC STROJA L – REDNI
PROJEKTIRANJE SKELETNE (ALPSKE) GORSKE HIŠE L – REDNI
MEHANSKO ZLOŽLJIVA MIZA L – REDNI
IZDELAVA DIATONIČNE HARMONIKE L – REDNI
IZDELAVA LESENE BAS KITARE L – REDNI
MANJŠI CNC IN CNC LASER L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA PISALNE MIZE Z DODATNIM STOJALOM ZA SLIKARSKA PLATNA O – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA TOČILNEGA POLIČNIKA Z AROMA DIFUZORJEM O – REDNI

Legenda opomb:
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 5:
Študijska komisija sprejme študijska koledarja Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor za študijsko leto 2022/23; in sicer za 1. letnik – redni in za 2. letnik – redni. Po potrditvi na predavateljskem zboru se študijska koledarja objavi na spletni strani višje šole. (študijska koledarja za študijsko leto 2022/23 sta priloga št. 7, zapisnika 10. redne seje ŠK z dne 9. 9. 2022)

 SKLEP 6:
Študenti 2. letnika imajo, v času ko za njih poteka projektni teden, možnost v šolskih delavnicah izdelati praktični del diplomskega dela ali del le-tega. Navedeno je mogoče v kolikor je izvedljivo in v kolikor je pravočasno dogovorjeno med študentom in njegovim mentorjem ter organizatorjem praktičnega izobraževanja in izvajalci v projektnem tednu.

Maribor,9.9.2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPA 1. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE OPOMBE
POSLOVNI NAČRT POSTAVITVE IN DEJAVNOSTI GLAMPING NASELJA
HIŠIC NA DREVESU
L-REDNI

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:

Zaradi letnih dopustov se vloge, naslovljene na študijsko komisijo, ki so v referat za študijske in študentske zadeve oddane ali prispejo po pošti v času med 1. 7. 2022 in 15. 8. 2022, v evidenci prispelih vlog za obravnavo na študijski komisiji navedejo kot prispele 16. 8. 2022. Izjema so pritožbe naslovljene na študijsko komisijo in vloge za katere ravnatelj višje šole presodi, da imajo oznako nujno.

9. redna seja ŠK se iz srede 17. 8. 2022 prestavi na petek 19. 8. 2022.

7. 7. 2022

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPA 8. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA OMARICE ZA ČEVLJE S SEDEŽEM L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE Z DODATKOM KUMIKA O – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA TORBICE  »RAZGALJENA« O – REDNI

Legenda opomb:
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študijska komisija, na podlagi oddanega obrazca DIP9, predlaga ravnatelju, da za temo diplomskega dela Kolekcija lučk »Woodsy«, potrdi novega somentorja. V naslovu diplomskega dela se ime »Woopsy« spremeni v ime »Woodsy«. Tema diplomskega dela ostaja potrjena do 16. 12. 2022.

9. 6. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEP 7. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
IZDELAVA REPLIKE »ŠTUDENTSKEGA STOLA« ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA L – IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA ZLOŽLJIVE PISALNE MIZE L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KOMODE Z RELIEFNO OBLIKOVANO LIČNICO O – REDNI
2. potrjena tema

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,
IZREDNI = izredni študent.

 

 

 

 

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje pet tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA ZLOŽLJIVE TER PRENOSLJIVE ŠAHOVSKE MIZE S STOLOMA O-REDNI
2. potrjena tema
REKONSTRUKCIJA GANKA NA SPOMENIŠKO ZAŠČITENI VILI L-IZREDNI
2. potrjena tema
SKULPTURA IZ LESA OD IDEJE DO KONČNEGA IZDELKA O-IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENE KLUBSKE MIZICE ZA IGRANJE DRUŽABNIH IGER IN SESTAVLJANJE PUZZLOV L-REDNI
2. potrjena tema
SNOVANE IN IZDELAVA LESENEGA SUP PLOVILA L-REDNI

Legenda opomb:
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,
IZREDNI = izredni študent.

Maribor, 7.4. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA

OPOMBE

KOZMETIČNA MIZA »DIVINE« O -REDNI –  2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA ZLOŽLJIVEGA LESENEGA LEŽALNIKA L- REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

Datum: 11. 3. 2022

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top