ŠTUDIJSKA KOMISIJA

SKLEP 4. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
KOZMETIČNA MIZA »DIVINE« O-REDNI-3. potrjena tema

soglasje ravnatelja

SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA OHIŠJA PISALNEGA STROJA TBM DE LUXE IN PRIPADAJOČEGA KOVČKA O-REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

Maribor, 18. 1. 2024

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

SKLEP 3. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
OBLIKOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA JEDILNEGA SERVISA – PRIMERJALNA ANALIZA S PODOBNIM IZDELKOM IZ KERAMIKE L-REDNI-2. potrjena tema

Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent.

Maribor, 12. 12. 2023

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študentu 12140270606 se v višješolskem študijskem programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA prizna v celoti (4 KT).

Dne, 9.11.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEPI 1. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
PROJEKT POSTAVITVE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO PELETOV V PODJETJU GG SLOVENJ GRADEC D.O.O. L-REDNI -2. potrjena tema

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študentu 12140138821 se v prenovljenem višješolskem študijskem programu Lesarstvo (redni študij) priznajo spodaj navedeni  predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠKI JEZIK (5 KT),

– ŠTUDIJ DELA V LESARSTVU (3 KT),

– OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE V LESARSTVU (6 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 – KOMUNIKACIJE V TEHNIKI (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 –  ORGANIZACIJA DELA 1 (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 3 – OSNOVE LESARSTVA (4 KT).

SKLEP 3:
Študentu 12140138071 se v prenovljenem višješolskem študijskem  programu Lesarstvo (izredni študij) priznajo spodaj navedeni  predmeti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (5 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– SUŠENJE LESA (5 KT).

SKLEP 4:
Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 5:
Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 6:
Študentu 12140270603 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270603  se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270603 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 7:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 4, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270601 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

SKLEP 8:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 5, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270600 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

SKLEP 9:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 6, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270603 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

Maribor, 11. 10. 2023
Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

 

SKLEPA 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2023/24 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri dvema študentoma; in sicer:

vpisna številka
12140138009
12140138018

SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2023/24 ponovno ponovni vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140138905

Maribor, 2. 10. 2023

Zapisal:  Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

OBVESTILO ŠTUDIJSKE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/24  

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2023/2024 bodo predvidoma ob sredah, s pričetkom  ob 10:25; in sicer:     

–              1. redna seja –  11. 10. 2023,

–              2. redna seja –    8. 11. 2023,

–              3. redna seja –    6. 12. 2023,

–              4. redna seja –    17. 1. 2024,

–              5. redna seja –      6. 3. 2024,

–              6. redna seja –    10. 4. 2024,

–              7. redna seja –      8. 5. 2024,

–              8. redna seja –    12. 6. 2024,

–              9. redna seja –    21. 8. 2024,

–            10. redna seja –      4. 9. 2024,

–            11. redna seja –    18. 9. 2024.

Študijska komisija na seji obravnava vloge, ki so bile v referat za študijske zadeve oddane ali so  prispele po pošti najkasneje sedem delovnih dni pred predvideno sejo študijske komisije oziroma štirinajst delovnih dni, kadar je za vlogo potrebno pridobiti mnenje predavatelja. Študent odda ali pošlje vlogo v referat za študijske zadeve na predpisanem obrazcu (v kolikor ta obstaja) in priloži vso potrebno dokumentacijo. Študent mora šoli dostaviti originalne ali overjene dokumente.  Kot datum oddaje vloge se šteje dan, ko je bila popolna vloga v referatu zavedena v evidenci prispelih vlog, ki jih obravnava študijska komisija.

Vloge za priznavanje predhodno pridobljenih znanj je potrebno v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do:

  • petka, 13. 10. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 1. semestru ali v 1. in 2. semestru;
  • petka, 10. 11. 2023, v kolikor se predmet, za katerega študent prosi, da se mu prizna ali delno prizna, izvaja v 2. semestru.

Obrazec DIP1 in dispozicijo diplomskega dela mora mentor študenta 2. letnika v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do 1. 6. 2024.

V primeru nepravočasne oddaje v zgornjih dveh odstavkih zapisanih vlog, mora študent za soglasje, da bo vloga obravnavana, prositi ravnatelja. Pisno prošnjo študent odda v referat za študijske zadeve skupaj z vlogo. V prošnji mora biti navedena obrazložitev, zakaj vloga ni bila pravočasno oddana.

Študentom vloge vezane na vpis študijska komisija rešuje na zadnjih treh rednih sejah študijske komisije; v primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis oz. ponovni vpis pa, ob soglasju ravnatelja, zgolj na zadnji redni seji v študijskem letu.

Ob prejemu nepopolne vloge referat za študijske zadeve študenta ustno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V primeru, da je bila nepopolna vloga prejeta po pošti, referat za študijske zadeve študenta pisno opozori na pomanjkljivosti, ki jih vloga vsebuje in zahteva dopolnitev. V kolikor študent vloge ne dopolni,  jo  referat za študijske zadeve ne sprejme. V primeru, da študijska komisija s strani referata za študijske zadeve prejme nepopolno vlogo, jo, s pisno  obrazložitvijo, vrne v referat za študijske zadeve.

Študent, ki se od študijskega leta 2023/24 vzporedno izobražuje po obeh višješolskih programih, ki jih izvajamo na Lesarski šoli Maribor, je vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in vlogo za hitrejše napredovanje v 2. letnik dolžan v referat za študijske zadeve oddati najpozneje do petka,  6. 10. 2023.

 

Študent, ki ima za opraviti obveznosti iz vaj za letnik v katerega ni vpisan, mora sam (upoštevaje objavljen urnik) pravočasno (pred pričetkom izvajanja vaj) v referatu prositi, da se ga dodeli na seznam tistih, ki lahko vaje opravljajo. Pri morebitnem razporejanju v skupine referent za študijske zadeve upošteva zlasti ostale študijske obveznosti študenta ter število študentov v skupini. O razporeditvi študenta v skupino referent za študijske zadeve obvesti izvajalca. Študentu drugega letnika, ki mora opraviti tudi še manjkajoče obveznosti za prvi letnik, omogoča šola opravljanje le-teh zgolj v okviru rednega urnika za prvi letnik.

Študenti 2. letnika imajo, v času ko za njih poteka projektni teden (predvidoma bo od 25. 3. do 29. 3. 2024), možnost v šolskih delavnicah izdelati praktični del diplomskega dela ali del le-tega. Navedeno je mogoče v kolikor je izvedljivo in v kolikor je pravočasno dogovorjeno med študentom in njegovim mentorjem ter organizatorjem praktičnega izobraževanja in izvajalci v projektnem tednu.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Maribor, 30. 9. 2023

Zapisal:   Dušan Hren, predsednik ŠK
kabinet med uč. 17 in uč. 18
dusan.hren@lsmb.si
031 527 837

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top