VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

ŠTUDIJSKA KOMISIJA

SKLEPI 7. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 5:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 16. 5. 2024
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
REKONSTRUKCIJA GANKA NA SPOMENIŠKO ZAŠČITENI VILI L-IZREDNI/3. potrjena tema – soglasje ravnatelja
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE VHODNIH VRAT IZ TRŠKEGA JEDRA O-REDNI/2. potrjena tema

 Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,

IZREDNI = izredni študent.

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK
12.4.2024

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

 

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA UČILNICE NA PROSTEM O- IZREDNI
3. potrjena tema
soglasje ravnatelja

  Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

IZREDNI = izredni študent.

7.3. 2024 žig
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 4. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
KOZMETIČNA MIZA »DIVINE« O-REDNI-3. potrjena tema

soglasje ravnatelja

SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA OHIŠJA PISALNEGA STROJA TBM DE LUXE IN PRIPADAJOČEGA KOVČKA O-REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

Maribor, 18. 1. 2024

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

SKLEP 3. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
OBLIKOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA JEDILNEGA SERVISA – PRIMERJALNA ANALIZA S PODOBNIM IZDELKOM IZ KERAMIKE L-REDNI-2. potrjena tema

Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent.

Maribor, 12. 12. 2023

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

 

SKLEP 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študentu 12140270606 se v višješolskem študijskem programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA prizna v celoti (4 KT).

Dne, 9.11.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top