VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

18. aprila, 2024

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE REKONSTRUKCIJA GANKA NA SPOMENIŠKO ZAŠČITENI VILI L-IZREDNI/3. potrjena tema – soglasje ravnatelja KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE VHODNIH VRAT IZ TRŠKEGA JEDRA O-REDNI/2. potrjena tema  Legenda opomb: O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov, L = avtor […]

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24 Read More »

ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG v torek, 23. 4. 2024, ob 11.30, v učilnici 12

Hana Katarina VODOPIVEC (O – R) (Kozmetična miza “Divine”)         Komisija: Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik Dušan Boris HREN, univ. dipl. inž. les. – mentor, član Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, univ. dipl. inž. les., spec. – član Nejc GOTER (L – R) (Poslovni načrt postavitve in dejavnosti glamping naselja hišic

ZAGOVOR DIPLOMSKIH NALOG v torek, 23. 4. 2024, ob 11.30, v učilnici 12 Read More »

DOSTOPNOST
Scroll to Top