VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Informativna dneva bosta v študijskem letu 2021/22 predvidoma potekala 11. in 12. februarja 2022.  Predstavili vam bomo naša študijska programa Lesarstvo in Oblikovanje materialov, potek študija, pogoje vpisa, ter z veseljem odgovorili še na vsa vaša vprašanja. 

Za vse informacije o študiju se lahko obrnete na Referat za študijske zadeve tel: 041 643 505 ali referat@lsmb.si.

Da. Vpišete se lahko v redni študij, če niste bili že tri leta vpisani na UNI ali  visokošolski program. Vpisati se morate z prijavo preko višješolske prijavne službe v predpisanih prijavnih rokih. http://vps.vss-ce.com/VPS/.

Na višjo strokovno šolo se lahko vpišete le izredno. V kolikor ste imeli v študijskem letu 2013/2014 status študenta/ke na višji strokovni šoli, se lahko po prehodnih in končnih določbah (36. člen) izobražujete in končate izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo zakona Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št 86/2004, 100/2013).

Da. Pogoj za vpis je opravljena splošna matura ali opravljena poklicna matura. Pred vpisom pa morate kandidati opraviti še preizkus nadarjenosti.

Seveda. Študijski program smo zasnovali tako, da na začetku leta za vse študente brez predhodnega znanja organiziramo tečaj iz osnov lesarstva. In tudi v nadaljevanju nudimo vso ustrezno pomoč pri izvjanju posameznih predmetov.

Študijski program je zasnovan tako, da je za uspešen študij pomembna umetniška nadarjenost študenta in njegova zainteresiranost za oblikovanje, ustvarjanje in vključevanje v projektne aktivnosti, ki jih nudi šola.

Da. Višja šola vas pisno povabi na preizkus nadarjenosti.

Preizkus nadarjenosti zajema preizkus s področja risanja in ročnih spretnosti, študent prinese portfolio izdelkov, žviljenjepis in opravi razgovor.

Ne. Kandidirajo lahko samo tisti, ki imajo/bodo letos končali 4-letno, 3+2, petletno srednjo šolo. Ali tisti, ki imajo opravljen mojstrski, delovodski in poslovodski izpit in opravijo preizkus znanja (slovenski jezik in matematika ali tuji jezik) in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

Da, vendar bo moral, če bo sprejet v redni študij, obiskovati predavanja in opravljati druge študijske obveznosti skupaj z rednimi študenti. Opravljene študijske obveznosti so namreč pogoj za napredovanje in končanje študijskega programa. V skladu z 41. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju pa zaposleni študenti ne morejo uveljavljati drugih pravic in ugodnosti iz statusa (npr: do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja).

Prijavite se s spletnim obrazcem objavljenim na spletni strani http://vps.vss-ce.com/VPS/. Obrazec izpolnite, nato ga natisnite, lastnoročno podpišite in skupaj z dokazili (če so potrebna) pošljite priporočeno na višješolsko prijavno službo.

Obrazca ni mogoče kupiti. Na voljo je le spletni obrazec na naši spletni strani.

Samo eno, na katero napišete do 3 študijske želje.

Na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje,
Pot na Lavo 22, 3000 Celje

O natančnem datumu vpisa vas bo naša Višja strokovna šola pisno obvestila. Vpis s prvo prijavo običajno poteka po 15.avgustu, vpis z drugo prijavo pa konec septembra.

DOSTOPNOST
Scroll to Top