VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

KNJIŽNICA

KNJIŽNICA

Knjižnica Lesarske šole  Maribor se nahaja v pritličju šole in na 160 m2 ponuja 11.500 enot različnega gradiva ter 30 naslovov periodike.

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam dijakov, študentov in delavcev šole. Omogoča izposojo strokovnih in leposlovnih knjig, periodike in neknjižnega gradiva.

V okviru vaj, pri predmetu Poslovno komuniciranje, se študentje podrobneje seznanijo s šolsko knjižnico, njeno ureditvijo in postavitvijo gradiva za njihovo študijsko področje. Seznanijo se z načini iskanja gradiva v sistemu COBISS+ in drugih bazah podatkov,  predstavimo pa jim tudi Priročnik za izdelavo diplomskega dela in seminarskih nalog.

Pred končno vezavo in zagovorom diplomskega dela, morajo študentje diplomsko delo oddati v tehnični pregled. Diplomsko delo pošljejo po elektronski pošti knjižničarki na naslov: helena.vogrinec@lsmb.si. Istočasno v referat oddajo izpolnjene in podpisane obrazce DIP2 (izjava o avtorstvu), DIP3 (izjava lektorja) in DIP4 (soglasje mentorja). Diplomsko delo bo tehnično pregledano samo, če bodo oddani vsi obrazci.

Študentje se lahko za podrobnejša navodila o oblikovanju diplomskega dela oglasijo v knjižnici pred začetkom pisanja, ali med samim pisanjem diplomskega dela.

Diplomsko delo mora biti napisano in oblikovano v skladu s Priročnikom za izdelavo diplomskega dela in seminarskih nalog, ki je objavljen na spletnih straneh višje šole pod zavihkom Za študente – Obrazci in zakonodaja – Vse za diplomo in tudi pod Internimi akti. Svetujemo uporabo Predloge za pisanje diplomskega dela.

Po pregledu diplomskega dela, ki je oblikovano v skladu s priročnikom, knjižničarka izpiše obrazec DIP5, ki ga dobi in shrani referat višje šole, diplomsko delo pa študent lahko odda v tiskanje in vezavo.

Kvalitetne baze podatkov na spletu:

Spletna pomoč pri iskanju informacij: Referenčni servis Vprašaj knjižničarja

DOSTOPNOST
Scroll to Top