VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

TUTORSTVO

Tutorica je strokovna sodelavka, ki je na voljo rednim študentom 1. in 2. letnika za pomoč in nasvete v zvezi s študijskimi težavami in drugo problematiko v zvezi z življenjem in delom na šoli.

Tutorica za oba letnika, za redne in izredne študente je
predavateljica Zdenka Steblovnik Župan.     zdenka.steblovnik-zupan@lsmb.si

DOSTOPNOST
Scroll to Top