TUTORSTVO

Tutorici sta strokovni sodelavki, ki sta na voljo rednim študentom 1. in 2. letnika za pomoč in nasvete v zvezi s študijskimi težavami in drugo problematiko v zvezi z življenjem in delom na šoli.

Tutorica 1. letnika:
Zdenka Berko, prof. (knjižničarka Višje strokovne šole)

Tutorica 2. letnika:

Maja Čebulj, prof. (predavateljica Poslovnega komuniciranja in vodenja)

DOSTOPNOST
Scroll to Top