VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

PRIJAVA NA IZPIT

Splošne informacije v zvezi s prijavo na izpit

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola dosledno upošteva Pravilnika o ocenjevanju znanja v VSŠ, kjer je zapisano vse v zvezi s PRIJAVO in ODJAVO na izpit ter PLAČEVANJEM izpitov.

Študent se mora na izpit prijaviti elektronsko najkasneje do 5 dni pred razpisanim rokom z uporabniškim imenom in geslom, ki ga prejme v šoli. Od izpita se lahko študent ravno tako elektronsko odjavi najkasneje do 3 dni pred razpisanim rokom. V situacijah, kjer študent ne more dostopati do računalnika, da bi se elektronsko prijavil na izpit, lahko to opravi tudi v referatu VSŠ, vendar ravno tako v določenih rokih, ki so navedeni zgoraj (do 5 dni prej prijava, do 3 dni prej odjava).

V primeru napake pri prijavi ali pa v primeru, da zaradi izpada informacijskega sistema prijava na izpit zadnji dan predpisanega roka (5 dni pred rokom izpita) ni možna, študent postopa na naslednji način:

  • Napako oz. nezmožnost E-prijave na izpit sporočite pisno na referat@lsmb.si.
  • Kot prilogo obvezno pripnite kopijo ekrana (PrtScr), iz katere bo razvidna zavrnitev možnosti

prijave ali odjave. Kopija ekrana naj se zajame v delu, ki poleg opozorilnega zapisa o neizvedeni prijavi vsebuje tudi časovne podatke (datum in ura).

  • SAMO NA TA NAČIN BO MOŽNO PRAVOČASNO PRISPELE PRIJAVE IN ODJAVE 

     UPOŠTEVATI.

Študentu, ki ne pristopi k izpitu in se ne odjavi, se rok šteje (pomembno zaradi plačil izpitnih rokov)!

Če vas informacijski sistem pri prijavi na izpit obvesti, da ste plačnik izpita, ga boste plačali po prejetem računu, ki ga boste prejeli s strani šole, skladno z veljavnim cenikom LŠ Maribor, Višja strokovna šola. Račun mora biti plačan preden pristopite.

CENIK

  • Komisijski izpit (za študente s statusom) – četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov je 40,00 € (prvi, drugi in tretji izpit so vključeni v ceno šolnine)
  • Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za študente brez statusa – 20,00 €
  • Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita za študente brez statusa – 120,00 €
DOSTOPNOST
Scroll to Top