PREDAVATELJI

mag. Beno ARBITER
Predmet:
Energetika v lesarstvu (ENL)
Vlasta ČOBAL SEDMAK
Predmet:
Predstavitvene tehnike (PRT)
Alternativne izrazne tehnike (AIT)
Cvetka HOJNIK, mag.
Predmet:
Prostoročno risanje (PRR)
Osnove likovne teorije(OLT)
Dušan Boris HREN
Predmet:
Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VPD)
Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu (OKL) 
Tehnično risanje in opisna geometrija (TROG)
Oblikovanje bivalnega pohištva (OBP)
mag. Vanja KAJZER
Predmet:
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)
dr. Martin KLINC
Predmet:
Restavratorske tehnike (RTL)
Rezbarjenje in plastika v lesu (RIP)
Pomožni materiali v lesarstvu (PML)
dr. Mirjana KOREN
Predmet:
Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva (ZSB)
Franc KORPIČ
Predmet:
Tehnologija žagarstva in plošč (TŽP)
dr. Miroslav NOVAK
Predmet:
Dokumentiranje in arhiviranje (DAR)
Andreja PESERL, mag.
Predmet:
Tvoriva v lesarstvu (TVL)
Praktično izobraževanje (PRI)
dr. Andrej PODBREŽNIK
Predmet:
Strokovna terminologija v angleškem in nemškem jeziku (STJ-angl., nem.)
Marjan PRELOG
Predmet:
CNC tehnologija v lesarstvu (CNT)
Programska oprema in orodja (POO)
dr. Mateja Neža SITAR
Predmet:
Osnove estetike (OES)
Samo STEBLOVNIK
Predmet:
Lesne gradnje (LEG) 
Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)
Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, spec.
Predmet:
Proizvodni management (PRM)  
Podjetništvo in ekonomika trženja (PET)
Podjetništvo (POD)
Študij dela v Lesarstvu (ŠDL)
Vladimir STEGNE
Predmet:
Tehnologija strojne obdelave (TSO)
Tehnologija ročne obdelave (TRO)
Tehnologija strojne obdelave lesa (TSL)
Vanja ŠTOLCER, mag.
Predmet:
Ekonomika podjetja (EKP)
mag. Leon ŠUNTNER
Predmet:
Kakovost in zanesljivost proizvodnje (KZP)
mag. Tjašo VLASAK
Predmet:
Računalništvo in informatika (RAI)
Osnove računalništva in informatike (ORI)
Metoda VRANJEK
Predmet:
Površinska obdelava in zaščita  lesa (POZ)  
Površinska obdelava lesa (POV)
Praktično izobraževanje (PRI)
Sušenje lesa (SUL)

INŠTRUKTORJI/LABORANTI

Marjan ČRNČEC
Predmet:
Ekonomika podjetja (EKP)
Študij dela v Lesarstvu (ŠDL)
Igor HOVNIK
Predmet:
Predstavitvene tehnike (PRT)
Alternativne izrazne tehnike (AIT)
Restavratorske tehnike (RTL)
Rezbarjenje in plastika v lesu (RIP)
Patologije in sanacija lesa (PSI)
Pomožni materiali v lesarstvu (PML)
Tvoriva v lesarstvu (TVL)
CNC tehnologija v lesarstvu (CNT)
Programska oprema in orodja (POO)
Tehnologija strojne obdelave (TSO)
Tehnologija ročne obdelave (TRO)
Tehnologija strojne obdelave lesa (TSL)
Površinska obdelava in zaščita  lesa (POZ)  
Površinska obdelava lesa (POV)
Sušenje lesa (SUL)
Zlatko PERIČ
Predmet:
Lesna gradnja (LEG) 
Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)
DOSTOPNOST
Scroll to Top