VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

PREDAVATELJI

mag. Beno ARBITER
Predmet:
Energetika v lesarstvu (ENL)
Vlasta ČOBAL SEDMAK, akademska kiparka
Predmet:
Predstavitvene tehnike (PRT)
Alternativne izrazne tehnike (AIT)
Cvetka HOJNIK, mag., univ. dipl. inž. oblik. tekst. in oblač.
Predmet:
Prostoročno risanje (PRR)
Osnove likovne teorije(OLT)
Dušan Boris HREN, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja (VPD)
Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu (OKL) 
Tehnično risanje in opisna geometrija (TROG)
Oblikovanje bivalnega pohištva (OBP)
mag. Vanja KAJZER
Predmet:
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV)
dr. Martin KLINC
Predmet:
Restavratorske tehnike (RTL)
Rezbarjenje in plastika v lesu (RIP)
Patologije in sanacija lesa (PSI)
Pomožni materiali v lesarstvu (PML)
Površinska obdelava lesa (POV)
dr. Mirjana KOREN
Predmet:
Zgodovinski razvoj stavbnega in bivalnega pohištva (ZSB)
Franc KORPIČ, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Tehnologija žagarstva in plošč (TŽP)
dr. Miroslav NOVAK
Predmet:
Dokumentiranje in arhiviranje (DAR)
Andreja PESERL, mag., univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Tvoriva v lesarstvu (TVL)
Praktično izobraževanje (PRI)
dr. Andrej PODBREŽNIK
Predmet:
Strokovna terminologija v angleškem in nemškem jeziku (STJ-angl., nem.)
Marjan PRELOG, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
CNC tehnologija v lesarstvu (CNT)
Programska oprema in orodja (POO)
Alicia Leonor SAULI MIKLAVČIČ, prof.
Predmet:
Strokovna terminologija v angleškem in nemškem jeziku (STJ-angl., nem.)
dr. Mateja Neža SITAR
Predmet:
Osnove estetike (OES)
Samo STEBLOVNIK, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)
Zdenka STEBLOVNIK ŽUPAN, spec. manag., univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Proizvodni management (PRM)  
Podjetništvo in ekonomika trženja (PET)
Podjetništvo (POD)
Študij dela v Lesarstvu (ŠDL)
Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Tehnologija strojne obdelave (TSO)
Tehnologija ročne obdelave (TRO)
Tehnologija strojne obdelave lesa (TSL)
Vanja ŠTOLCER, mag., univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Ekonomika podjetja (EKP)
Študij dela v Lesarstvu (ŠDL)
mag. Leon ŠUNTNER, univ. dipl. inž. stroj.
Predmet:
Kakovost in zanesljivost proizvodnje (KZP)
mag. Tjašo VLASAK, prof. mat. in rač.
Predmet:
Računalništvo in informatika (RAI)
Osnove računalništva in informatike (ORI)
Metoda VRANJEK, univ. dipl. inž. les.
Predmet:
Površinska obdelava in zaščita  lesa (POZ)  
Praktično izobraževanje (PRI)
Sušenje lesa (SUL)

INŠTRUKTORJI/LABORANTI

Igor HOVNIK, inž. les.
Predmet:
Predstavitvene tehnike (PRT)
Alternativne izrazne tehnike (AIT)
Restavratorske tehnike (RTL)
Rezbarjenje in plastika v lesu (RIP)
Patologije in sanacija lesa (PSI)
Pomožni materiali v lesarstvu (PML)
Tvoriva v lesarstvu (TVL)
CNC tehnologija v lesarstvu (CNT)
Programska oprema in orodja (POO)
Tehnologija strojne obdelave (TSO)
Tehnologija ročne obdelave (TRO)
Tehnologija strojne obdelave lesa (TSL)
Površinska obdelava in zaščita  lesa (POZ)  
Površinska obdelava lesa (POV)
Sušenje lesa (SUL)
Zlatko PERIČ, dipl. inž. les.
Predmet:
Lesna gradnja (LEG) 
Oblikovanje stavbnega pohištva (OSP)
DOSTOPNOST
Scroll to Top