VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 6. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
REKONSTRUKCIJA GANKA NA SPOMENIŠKO ZAŠČITENI VILI L-IZREDNI/3. potrjena tema – soglasje ravnatelja
KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE VHODNIH VRAT IZ TRŠKEGA JEDRA O-REDNI/2. potrjena tema

 Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,

IZREDNI = izredni študent.

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK
12.4.2024

DOSTOPNOST
Scroll to Top