SKLEPI 7. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 2: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 3: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 4: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 5: Sklep se javno ne objavi. Maribor, 16. 5. 2024 Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK  

SKLEPI 7. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24 Read More »