VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

 

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA UČILNICE NA PROSTEM O- IZREDNI
3. potrjena tema
soglasje ravnatelja

  Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

IZREDNI = izredni študent.

7.3. 2024 žig
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top