VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 7. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 5:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 16. 5. 2024
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top