VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 1. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
PROJEKT POSTAVITVE PROIZVODNE LINIJE ZA IZDELAVO PELETOV V PODJETJU GG SLOVENJ GRADEC D.O.O. L-REDNI -2. potrjena tema

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študentu 12140138821 se v prenovljenem višješolskem študijskem programu Lesarstvo (redni študij) priznajo spodaj navedeni  predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠKI JEZIK (5 KT),

– ŠTUDIJ DELA V LESARSTVU (3 KT),

– OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE V LESARSTVU (6 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 – KOMUNIKACIJE V TEHNIKI (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 –  ORGANIZACIJA DELA 1 (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 3 – OSNOVE LESARSTVA (4 KT).

SKLEP 3:
Študentu 12140138071 se v prenovljenem višješolskem študijskem  programu Lesarstvo (izredni študij) priznajo spodaj navedeni  predmeti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (5 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– SUŠENJE LESA (5 KT).

SKLEP 4:
Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270601 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 5:
Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270600 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 6:
Študentu 12140270603 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni predmeti v celoti:

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT),

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT),

– TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT),

– PODJETNIŠTVO EKONOMIKA IN TRŽENJE (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – EKONOMIJA V OBLIKOVANJU (2 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (4 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA LESA (4 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE MATERIALA – LES (4 KT),

– PROGRAMSKA ORODJA IN OPREMA – LES (4 KT),

– TEHNOLOGIJA ROČNE OBDELAVE LESA (4 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – TEHNOLOGIJA OBDELAVE – LES (2 KT),

– OBLIKOVANJE STAVBNEGA POHIŠTVA (4 KT),

– PROSTO IZBIRNI PREDMET (5 KT).

Študentu 12140270603  se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov delno priznata spodaj navedena predmeta:

– POMOŽNI  MATERIALI  V LESARSTVU (2 KT od 4 KT)

– prizna se sklopa: lepila; polimerni  materiali;

– študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:

steklo; keramika; kovine; naravne kamenine.

– OBLIKOVANJE BIVALNEGA POHIŠTVA (2 KT od 5 KT)

– prizna se sklop: osnove konstruiranja;

– študent še mora opraviti sklopa v obsegu 3 KT; in sicer:

oblikovanje; bivalno pohištvo.

Študentu 12140270603 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov ne priznajo spodaj navedeni predmeti:

– PROSTOROČNO  RISANJE,

– OSNOVE LIKOVNE TEORIJE,

– OSNOVE ESTETIKE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE IZDELKOV,

– PREDSTAVITVENE TEHNIKE,

– DOKUMENTIRANJE IN ARHIVIRANJE,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – NAČRTOVANJE IZDELKOV,

– PATOLOGIJA IN SANACIJA IZDELKOV – LES,

– RESTAVRATORSKE TEHNIKE – LES,

– ZGODOVINSKI  RAZVOJ STAVBNEGA IN BIVALNEGA POHIŠTVA,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OSNOVE RESTAVRATORSTVA – LES,

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – OBLIKOVANJE POHIŠTVA – LES,

– REZBARJENJE IN PLASTIKA V LESU*,

– INTARZIJA IN  INKRUSTRACIJE LESA*,

– ALTERNATIVNE IZRAZNE TEHNIKE – LES*,

(*predmeta študentu, ki ima priznan prosto izbirni predmet, ni potrebno opraviti).

Študent mora izdelati in na diplomskem izpitu uspešno zagovarjati DIPLOMSKO DELO s področja oblikovanja materialov.

SKLEP 7:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 4, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270601 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

SKLEP 8:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 5, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270600 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

SKLEP 9:
Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 6, sprejet na 1. redni seji študijske komisije v študijskem letu 2023/24 z dne 11. 10. 2023, ter na predlog ravnatelja, študent 12140270603 v študijskem letu 2023/24 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik rednega višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov. 

Maribor, 11. 10. 2023
Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top