VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 3. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
OBLIKOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA JEDILNEGA SERVISA – PRIMERJALNA ANALIZA S PODOBNIM IZDELKOM IZ KERAMIKE L-REDNI-2. potrjena tema

Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent.

Maribor, 12. 12. 2023

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top