VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 4. redne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
KOZMETIČNA MIZA »DIVINE« O-REDNI-3. potrjena tema

soglasje ravnatelja

SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA OHIŠJA PISALNEGA STROJA TBM DE LUXE IN PRIPADAJOČEGA KOVČKA O-REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

REDNI = redni študent.

Maribor, 18. 1. 2024

Zapisal: Dušan Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top