VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPA 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2023/24 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri dvema študentoma; in sicer:

vpisna številka
12140138009
12140138018

SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2023/24 ponovno ponovni vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140138905

Maribor, 2. 10. 2023

Zapisal:  Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top