VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1:

Študentu 12140270606 se v višješolskem študijskem programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA prizna v celoti (4 KT).

Dne, 9.11.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top