SKLEP 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24

SKLEP 1: Študentu 12140270606 se v višješolskem študijskem programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA prizna v celoti (4 KT). Dne, 9.11.2023 Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

SKLEP 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2023/24 Read More »