SKLEPI 3. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Sklep se javno ne objavi.  SKLEP 2: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 3: Sklep se javno ne objavi. SKLEP 4: Sklep se javno ne objavi. Maribor, 1.6.2023 Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK