VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 3. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

 SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor, 1.6.2023

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top