SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici: NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE NASTAVITEV CNC STROJA L – IZREDNI 2. potrjena tema SNOVANJE IN IZDELAVA NOVEGA PISARNIŠKEGA POHIŠTVA TER NJEGOVA UMESTITEV V PISARNO L – REDNI Legenda opomb: L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo, IZREDNI = […]

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »