VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 4. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
NASTAVITEV CNC STROJA L – IZREDNI
2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA NOVEGA PISARNIŠKEGA POHIŠTVA
TER NJEGOVA UMESTITEV V PISARNO
L – REDNI

Legenda opomb:

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
IZREDNI = izredni študent,
REDNI = redni študent

Maribor, 9.3,2023
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top