SKLEP 9. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1: Študentu 12140270591 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: – STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (3 KT), – POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN  VODENJE (3 KT), – RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (4 KT), – PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE – KOMUNIKACIJE V OBLIKOVANJU (3 KT), – TEHNIČNO RISANJE IN OPISNA GEOMETRIJA (5 KT), […]

SKLEP 9. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23 Read More »