VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

BRANO MARTINOVIĆ

Praksa v Italiji, podjetje RICCI ARREDA, junij -julij 2022 in marec-julij 2023

Brano je prakso v podjetju Ricci Arreda v Italiji preko Erasmus projektov opravljal kar dvakrat. Najprej je opravljal  dvomesečno prakso kot študent 2. letnika v programu Oblikovanje materialov. Prakso lahko namreč naši študenti opravljajo tudi v tujini in se tako prizna 13 ECTS kreditnih točk, kot je potrebno za opravljanje praktičnega izobraževanja (namesto opravljanja prakse v Sloveniji).

Iskanje primernega podjetja v Italiji in dogovarjanje je trajalo kar nekaj čas, a vztrajnost je prinesla čudovite rezultate. Izjemne izkušnje in dobro počutje je bilo razlog, da se je Brano odločil še za 5 mesečno opravljanje prakse kot mladi dipomant v letu 2023. Po uspešno zaključenem zagovoru diplomskega izpita je opravljal prakso pri istem podjetju še 5 mesecev. 

Uspešna zgodba se je nadaljevala,  saj se je sodelovanje preneslo tudi na poslovno pot v Črni gori.

Brano je bil v obeh primerih izjemno zadovoljen z delom in bivanjem v Italiji. Brano je študent iz Črne gore in svojo Erasmus izkušnjo je opisal takole:

"Avantura ispunjena novim prijateljima, budućim poslovnim kontaktima kao velikim praktičnim iskustvom koji će mi značiti u započinjanju novog biznisa u mojoj zemlji. Želio bih da se zahvalim školi na pruženoj prilici i našoj Erasmus kordinatorki, kao i familiji Ricci na srdačnoj dobrodošlici u Italiji."

DOSTOPNOST
Scroll to Top