VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

VRSTNI RED ZAGOVORA DIPLOMSKIH NALOG v ponedeljek, 24.4.2023, ob 12:30 uri, v učilnici 18

  1. Uroš KOSI (L –  R)  (Izdelava Finske savne)

Komisija:

  • Miroslav NOVAK , univ. dipl. inž. les.- predsednik
  • Andreja PESERL, mag. – mentor, član
  • dr.Martin KLINC – član
  1. Bajram EMRULI (O – R) (Snovanje in izdelava osnovnega kompleta za igre igranje vlog)

Komisija:

  • Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les.  – predsednik
  • dr.Martin KLINC – mentor, član
  • Igor HOVNIK, inž.les., somentor – član
  • Andreja PESERL, mag. – član

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top