VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

VRSTNI RED ZAGOVORA DIPLOMSKIH NALOG v petek, 29.10.2021, ob 12:00 uri, v amfiteatru

1.Uroš JELOVŠEK (L- R)  (Snovanje in izdelava večnamenske mize)

Komisija:

 • Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • Dušan Boris HREN, univ. dipl. inž. les. – mentor, član
 • Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les. – član

2.Žan MUHIČ (L – R) (3D rezkanje lesenih površin z CNC stroji Hypercut)

Komisija:

 • Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les. – mentor, član
 • Dušan Boris HREN, univ. dipl. inž. les. – član

3.Matic GOLOB (L – R) (Restavriranje dravske rance)                  

Komisija:

 • Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • Franc KORPIČ, univ. dipl. inž. les. – mentor, član
 • dr. Martin KLINC – član

4.Alenka BRLOGAR (O – I) (Izdelava pozlate na ornamentiki rokokojske ure)                  

Komisija:

 • Franc KORPIČ, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • dr. Martin KLINC – mentor, član
 • Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les. – član

5.Aljaž SUŠEC (O – R)  (Snovanje in izdelava športnega kopita za malokalibrsko repetirno puško)                  

Komisija:

 • Miroslav NOVAK, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • dr. Martin KLINC – mentor, član
 • Franc KORPIČ, univ. dipl. inž. les. – član

6.Mitja KETIŠ (L – R)  (Snovanje in izdelava klubske mizice z reliefno mizno ploščo)                  

Komisija:

 • Franc KORPIČ, univ. dipl. inž. les. – predsednik
 • dr. Martin KLINC – mentor, član
 • Vladimir STEGNE, univ. dipl. inž. les. – član
DOSTOPNOST
Scroll to Top