Vpis v 1.letnik – prva prijava

Vpis študentov v študijsko leto 2022/2023, ki so oddali prvo prijavo bo možen na dva (2) načina, in sicer:

1. Vse dokumente pošljete na šolo najkasneje do srede, 17.8.2022 na naslov:

Višja strokovna šola
Lesarska šola Maribor,
Lesarska ulica 2
2000 Maribor

2. Pridete na vpis v referat višje strokovne šole (1.nadstropje), in sicer v:
– sredo, 17.8. 2022 od 8:30 do 10:30  ali
– četrtek, 18.8.2022 od 8:30 do 10:30.

ZA  VPIS  POTREBUJETE :
1.Izpolnjene in podpisane obrazce (obrazce izpolnite natančno in čitljivo):

OPOMBA: obrazce za vpis smo Vam poslali na e-mail naslov, ki ste ga navedli ob prijavi.
V kolikor e-pošte niste prejeli, nas prosim obvestite, da Vam jih ponovno pošljemo.
  1. Kopijo spričevala mature, poklicne mature ali zaključnega izpita (oba izvoda).
  2. Kopijo veljavnega osebnega dokumenta.
  3. Kopijo potrdila (položnico) o plačanih stroških vpisa, ki znašajo 60,00 € (zajeto: vpisnina, študentska izkaznica ter drugi administrativni stroški).
  4. Dodatno fotografijo 3,5 x 4,5 cm za študentsko izkaznico

V primeru, da se na Višjo strokovno šolo Lesarske šole Maribor ne boste vpisali, Vas vljudno prosimo, da nam to sporočite pisno (po navadni pošti ali po e-pošti: referat@lsmb.si) najkasneje do torka,16.8.2021.

DOSTOPNOST
Scroll to Top