VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet OSNOVE LIKOVNE TEORIJE delno prizna (2 KT od 3 KT). Študent še mora pri predmetu OSNOVE LIKOVNE TEORIJE opraviti in zagovarjati vaje.

Študentu 12140270583 se v višješolskem študijskem  programu Oblikovanje materialov (izredni študij) predmet PROSTO IZBIRNI PREDMET prizna v celoti (5 KT).

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

Maribor,7.11. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top