VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 2. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti), na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140138957

Študent vlogi ni priložil dokazila.

 SKLEP 2:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni ne odobri enemu študentu; in sicer:

vpisna številka
12140270519

Študent vlogi ni priložil ustreznega dokazila.

SKLEP 3:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA LESENEGA LONČARSKEGA VRETENA O-REDNI

– Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent

27. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top