VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 10. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 2:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 3:
Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 4:
Študijska komisija potrjuje osem tem diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
IZDELAVA LESENIH POKALOV S POMOČJO CNC STROJA L – REDNI
PROJEKTIRANJE SKELETNE (ALPSKE) GORSKE HIŠE L – REDNI
MEHANSKO ZLOŽLJIVA MIZA L – REDNI
IZDELAVA DIATONIČNE HARMONIKE L – REDNI
IZDELAVA LESENE BAS KITARE L – REDNI
MANJŠI CNC IN CNC LASER L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA PISALNE MIZE Z DODATNIM STOJALOM ZA SLIKARSKA PLATNA O – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA TOČILNEGA POLIČNIKA Z AROMA DIFUZORJEM O – REDNI

Legenda opomb:
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 5:
Študijska komisija sprejme študijska koledarja Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor za študijsko leto 2022/23; in sicer za 1. letnik – redni in za 2. letnik – redni. Po potrditvi na predavateljskem zboru se študijska koledarja objavi na spletni strani višje šole. (študijska koledarja za študijsko leto 2022/23 sta priloga št. 7, zapisnika 10. redne seje ŠK z dne 9. 9. 2022)

 SKLEP 6:
Študenti 2. letnika imajo, v času ko za njih poteka projektni teden, možnost v šolskih delavnicah izdelati praktični del diplomskega dela ali del le-tega. Navedeno je mogoče v kolikor je izvedljivo in v kolikor je pravočasno dogovorjeno med študentom in njegovim mentorjem ter organizatorjem praktičnega izobraževanja in izvajalci v projektnem tednu.

Maribor,9.9.2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top