VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPI 1. izredne seje študijske komisije v š. l. 2022/23

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA KOLEKCIJE SVETIL NAPIER O-REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KMEČKEGA STOLA V DOMAČI DELAVNICI O-REDNI
NABAVA VERTIKALNEGA CNC STROJA V PODJETJU ŠAVEL D.O.O. L-REDNI

 Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študentu 12140138034 se v rednem prenovljenem višješolskem študijskem  programu Lesarstvo priznajo spodaj navedeni  izpiti v celoti:

– POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE (6 KT),

– STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU – ANGLEŠKI JEZIK (5 KT),

– RAČUNALNIŠTVO  IN INFORMATIKA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 – KOMUNIKACIJE V TEHNIKI (4 KT),

– ŠTUDIJ DELA V LESARSTVU (3 KT),

– VARSTVO PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VARSTVO OKOLJA (3 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2 –  ORGANIZACIJA DELA 1 (3 KT),

– TVORIVA V LESARSTVU (6 KT),

– TEHNOLOGIJA STROJNE  OBDELAVE  LESA (5 KT),

– POVRŠINSKA OBDELAVA IN ZAŠČITA LESA (5 KT),

– PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 3 – OSNOVE LESARSTVA (4 KT).

SKLEP 3:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge (prošnja za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti) in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 vpis v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140138947

 SKLEP 4:

Študijska komisija sprejme sklep, da se, na osnovi vloge za ponovni vpis v isti letnik in priloženih dokazilih ter na predlog ravnatelja, v študijskem letu 2022/23 ponovno ponovni vpis v 2. letnik višješolskega študijskega programa Oblikovanje materialov – redni odobri enemu študentu; in sicer:

ime in priimek
vpisna številka
12140270537

SKLEP 5:

Študijska komisija sprejme sklep, da, na osnovi vloge za hitrejše napredovanje v 2. letnik, upoštevaje sklep št. 2, sprejet na 1. izredni seji študijske komisije v študijskem letu 2022/23 z dne 7. 10. 2022, ter na predlog ravnatelja, študent 12140138034 v študijskem letu 2022/23 izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje v 2. letnik prenovljenega višješolskega študijskega programa Lesarstvo – redni. 

Maribor, 7. 10. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top