VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPA 8. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA OMARICE ZA ČEVLJE S SEDEŽEM L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KLUBSKE MIZICE Z DODATKOM KUMIKA O – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA TORBICE  »RAZGALJENA« O – REDNI

Legenda opomb:
O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:
Študijska komisija, na podlagi oddanega obrazca DIP9, predlaga ravnatelju, da za temo diplomskega dela Kolekcija lučk »Woodsy«, potrdi novega somentorja. V naslovu diplomskega dela se ime »Woopsy« spremeni v ime »Woodsy«. Tema diplomskega dela ostaja potrjena do 16. 12. 2022.

9. 6. 2022
Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top