VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPA 2. redne (dopisne) seje študijske komisije v  š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Sklep se javno ne objavi.

SKLEP 2:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
LUTKOVNA CIZA O – REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
REDNI = redni študent.

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top