VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEPA 1. izredne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje temo diplomskega dela, ki je zapisana v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE OPOMBE
POSLOVNI NAČRT POSTAVITVE IN DEJAVNOSTI GLAMPING NASELJA
HIŠIC NA DREVESU
L-REDNI

Legenda opomb:
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

SKLEP 2:

Zaradi letnih dopustov se vloge, naslovljene na študijsko komisijo, ki so v referat za študijske in študentske zadeve oddane ali prispejo po pošti v času med 1. 7. 2022 in 15. 8. 2022, v evidenci prispelih vlog za obravnavo na študijski komisiji navedejo kot prispele 16. 8. 2022. Izjema so pritožbe naslovljene na študijsko komisijo in vloge za katere ravnatelj višje šole presodi, da imajo oznako nujno.

9. redna seja ŠK se iz srede 17. 8. 2022 prestavi na petek 19. 8. 2022.

7. 7. 2022

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top