VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 7. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:
Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskih del, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
IZDELAVA REPLIKE »ŠTUDENTSKEGA STOLA« ARHITEKTA JOŽETA PLEČNIKA L – IZREDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA ZLOŽLJIVE PISALNE MIZE L – REDNI
SNOVANJE IN IZDELAVA KOMODE Z RELIEFNO OBLIKOVANO LIČNICO O – REDNI
2. potrjena tema

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent,
IZREDNI = izredni študent.

 

 

 

 

DOSTOPNOST
Scroll to Top