VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

SKLEP 5. redne (dopisne) seje študijske komisije v š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje dve temi diplomskih del, ki sta zapisani v spodnji preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA

OPOMBE

KOZMETIČNA MIZA »DIVINE« O -REDNI –  2. potrjena tema
SNOVANJE IN IZDELAVA ZLOŽLJIVEGA LESENEGA LEŽALNIKA L- REDNI

Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,
L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,
REDNI = redni študent.

Datum: 11. 3. 2022

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top