VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

Na kariernem sejmu v Celju

na_kariernem_sejmu_vcelju

Tudi v letošnjem letu se je Višja strokovna šola odzvala povabilu Gimnazije Celje Center in vsem dijakom gimazijskih programov in programom predšolske vzgoje predstavila naša višješolska programa Lesarstvo in Oblikovanje materialov. Predstavitve so se udeležili tudi dijaki sosednjih srednjih šol.

DOSTOPNOST
Scroll to Top