VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

3.SKLEP redne (dopisne) seje študijske komisije  v  š. l. 2021/22

SKLEP 1:

Študijska komisija potrjuje tri teme diplomskega dela, ki so zapisane v spodnji  preglednici:

NASLOV DIPLOMSKEGA DELA OPOMBE
SNOVANJE IN IZDELAVA OSNOVNEGA KOMPLETA ZA IGRE IGRANJE VLOG O-REDNI

2. potrjena tema

SNOVANJE IN IZDELAVA BARSKE MIZE IZ STAREGA LESENEGA SODA

V PODJETJU M.B.N. – MIZARSTVO BOŠTJAN NEDOG S.P.

L-REDNI

2. potrjena tema

SNOVANJE IN IZDELAVA PRENOSNE PISARNE L-REDNI

2. potrjena tema

 Legenda opomb:

O = avtor je študent višješolskega programa Oblikovanje materialov,

L = avtor je študent prenovljenega višješolskega programa Lesarstvo,

REDNI = redni študent.

Zapisal: Dušan Boris Hren, predsednik ŠK

DOSTOPNOST
Scroll to Top