VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
za les in oblikovanje Maribor

UPIS ZA AKADEMSKU GODINU 2024/25

U viši strukovni studijski program prijavljujete se putem elektronskog prijavnog formulara na web stranici Prijavne službe viših strukovnih škola  www.vss-ce.com/vps.  

1. PRIJAVNI ROK ZA AKADEMSKU GODINU 2024/25

U prvom prijavnom roku možete se prijaviti od 20. 02. do 15. 03. 2024.

Ispunjen prijavni obrazac natisnite sa web stranice, potpišite te ga pošljite priporočenom pošiljkom do  15. 3. 2024 na sljedeću adresu:

Višješolska prijavna služba,
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Slovenija

2. PRIJAVNI ROK ZA AKADEMSKU GODINU 2024/25

U drugom prijavnom roku možete se prijaviti od od 23. do 29. avgusta 2024.

Ispunjen prijavni obrazac natisnite sa web stranice, potpišite te ga pošljite priporočenom pošiljkom do 29. 8. 2024 na sljedeću adresu:

Višješolska prijavna služba,
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Slovenija

UVJETI ZA UPIS

Budući studenti, koji ove godine završavate srednju školu izvan Slovenije, trebate svjedodžbu i dokaze zajedno s posebnom aplikacijom za priznavanje obrazovanja, stečenog izvan Slovenije, poslati Višji školi (koju ste naveli kao svoju prvu želju) najkasnije:   

ZA PRVI PRIJAVNI ROK: 

 • do 15. 03. 2024 – za studente, koji ste završili školovanje i več imate potvrdu 
 • do 03. 07. 2024 – za studente, koji još niste završili školovanja 

ZA DRUGI PRIJAVNI ROK: 

 •  do 29. 08. 2024 – za študente, koji ste završili školovanje i imate povtrdu
 • do 30. 08. 2024 – za študente, koji ste završili školovanje 

Dokumenti, koje trebate poslati:

 • ovjerenu kopiju završne svjedodžbe i overjen prijevod na slovenski jezik,
 • overjenu kopiju svjedodžbe posljednjih dviju godina i overjena prijevoda na slovenski jezik,
 • fotokopiju identifikacijskog dokumenta,
 • kronološki opis obrazovanja,
 • aplikaciju za priznavanje obrazovanja, dobivenog izvan Slovenije – obrazec N (form N)  (www.vss-ce.com/vps) ili riješenje o priznavanju obrazovanja.

Diploma o međunarodnoj maturi (International Baccalaureat – IBO) ekvivalentna je svjedodžbi mature, dobijenoj u Republici Sloveniji.

Visoka strukovna škola provodi postupak priznavanja obrazovanja i donosi rješenje kojim utvrđuje ispunjavate li propisane obrazovne uvjete za upis na studijski program za koji se prijavljujete, te o tome obavještava Službu za prijavu na visoko obrazovanje.

 Za svjedodžbe iz bivših jugoslavenskih republika stečene prije 25. lipnja 1991 postupak priznavanja obrazovanja odn. odluka o ispunjavanju propisanih uvjeta za upis na studijski program nije potrebna. Priložiti je potrebno ovjerenu fotokopiju završne svjedodžbe i ovjerene svjedodžbe zadnje dvije godine srednje škole.

***Važna napomena

Kod prijave u studijski program Dizajn materiala budući studenti pored gornjih uslova polažu i ispitivanje nadarenosti, koji obuhvaća test crtanja te razgovor sa kandidatom (koji donese svoj portfolio sa vlastitim radovima te životopisom).

Viša strukovna škola će sve kandidate pismeno pozvati na ispitivanje nadarenosti, koje će se održati u mjesecu lipnju odn. rujnu.

Više informacija:

Uradne ure referata Više stručne škole:

 • PON 8.30 – 11.00
 • TOR 13.00 – 16.00
 • SRE 8.30 – 11.00
 • ČET 8.30 – 11.00
 • PET 13.00 – 15.00

Više informacija na strani: https://vss-ce.com/vps/indexEN.html

Accessibility
Scroll to Top